دزدگیر سیلورین با 1 سال گارانتی تعویض و 3 سال گارانتی تعمیرات ، خدمات و سرویس

قیمت برای مصرف کننده:
دزدگیر سیلورین S1000 مدل 920A و  930A همراه با 2 ريموت تصويري ، 3سال گارانتی ، خدمات و سرویس

قیمت برای مصرف کننده:  ریال
کالای جدید سیلورین با یک ریموت تصویری همراه با 3سال گارانتی Rainbow و کارت بیمه ایران به ارزش 500.000.000 ریال به صورت رایگان تحویل خریدار میگردد
.


راهنماي دزدگير سيلورين 920 و 930 :
- علائم روي صفحه نمايش ريموت
- كاربرد كليدهاي ريموت 920 و 930
- جدول نرم افزاري
- تنظيم ساعت ريموت
- تنظيم ساعت بيداري
- قطع اضطراري
- كد دهي ريموت هاعلائم روي صفحه نمايش ريموت


بازگشت به بالا


كاربرد كليدهاي ريموت920 و 930


جدول نرم افزاري

براي ورود به جدول نرم افزاري به شكل زير عمل مي كنيم :
1 - سوئيچ را 2 پله باز مي كنيم
2 - كليدهاي I+II روي ريموت را 2 ثانيه نگه داشته تا يك تك آژير شنيده شود و LED ثابت روشن بماند
3 - بسته به انتخاب جدول نرم افزاري كليدهاي I يا II يا III و يا II+III را 0.5 ثانيه فشار دهيد


تنظيم ساعت ريموت

1 - كليدهاي II+III ريموت را 2 ثانيه نگهداشته تا ساعت چشمك زن شود.
2 - سپس با كليد شماره I ساعت مورد نظر را تنظيم مي كنيم
3 - كليد II را مي زنيم تا دقيقه چشمك زن شود، با كليد شماره I دقيقه را هم تنظيم مي نماييم.
4 - سپس كليد III+II را 2 ثانيه نگهداشته تا تنظيم انجام شده ثابت شود.

بازگشت به بالا


تنظيم ساعت بيداري

در مدلهاي چهار كليد، كليد شماره IV براي تنظيم ساعت بيداري مي باشد، كه به شكل زير عمل مي كنيم :
1 - كليدIV را 2 ثانيه نگهداشته تا صداي بيب شنيده شود و روي LCD ساعت شمار، چشمك زن شود.
2 - با كليد شماره I ساعت را تنظيم كرده.
3 - با كليد شماره II دقيقه را انتخاب كرده سپس با كليد شماره I دقيقه را نيز تنظيم مي نماييم.
4 - سپس كليد شماره III را 5/0 ثانيه زده تا ساعت بيداري save شود.
حتماً بايد ساعت ريموت هم تنظيم شده باشد.
در صورتيكه هنگام عملكرد ويبره، بيزر ريموت هم فعال باشد، ساعت بيداري فقط با ويبره آلارم مي دهد.
ساعت بيداري فقط با ويبره ميزند.
در صورتيكه بخواهيم ملودي ريموت، ساعت بيداري را اعلام كند بايد ويبره را خارج نمود.

بازگشت به بالا


قطع اضطراري

در صورت مفقود شدن ريموت كنترل ها، در صورت فعال بودن سيستم براي قطع اضطراري به شكل زير عمل مي كنيم:
1 - سوئيچ اتومبيل را 2 پله باز كرده
2 - كليد RESET را نگهداشته تا صداي آژير قطع شده و دزدگير غير فعال گردد.

بازگشت به بالا


كد دهي ريموت ها

1 - سوئيچ را 2 پله باز كرده
2 - كليد RESET را نگه داشته
3 - سپس هر يك از كليدهاي ريموت كه زده شود به سيستم معرفي خواهند شد.

بازگشت به بالا