امکانات دزدگیر اتومبیل ایزیکار مدل 206-3000

    خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
    ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ
    بی صدا و با صدا کردن آژیر
    انتخاب زمان به صدا در آمدن آژیر هنگام سرقت
    وضعیت تعمیرگاه
    ریموت ضد اسکن
    فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک
    خروجی اضافه یک و دو (جهت فرمان شیشه بالابر ،بوق ،چراغها،سانروف و ...)
    دو عدد ورودی اضافه جهت شوک سنسور ضعیف و قوی و مکرویوسنسور
    سیستم تاخیر چراغ سقف برای اتومبیلهای جدید
    فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان
    تحریکهای جداگانه برای کاپوت صندوق عقب و دربه
    خروجی باز کننده صندوق عقب
    هشدار دهنده روشن ماندن چراغهای خودرو و هشدار به مزاحمین اطراف خودرو
    آنتن جداگانه برای افزایش برد ریموت
    حذف شوک سنسور
    خروجی اولتراسونیک سنسور و حفاظت الکترونیکی سیستم
    اخطار باز بودن دربها