ماتریکس FX 1500

قیمت: 2,200,000 ریال

دزدگیر ماتریکس مدل FX 1500

- ساده - غیر تصویری
- امکان تبدیل به دزدگیر تصویری ماتریکس